خدمات مونتاژ شامل:

  1. لامپ های روشنایی لوازم خانگی
  2. مونتاژ پدال چرخ خیاطی
  3. مونتاژ انواع مجموعه های نیمه ساخته
  4. مونتاژبردهای الکترونیکی
فهرست