منبع تغذیه

آشنایی با ترانس سوئیچینگ

ترانس سوئیچینگ منبع تغذیه برای تبدیل ولتاژ ورودی به مقدار مورد نیاز عناصر داخلی دستگاه استفاده می‌شود . نام دیگر این منبع پالسی اینورتر می‌باشد . در این مقاله شما...